aanhalingstekens

Leo
Broekman

Kernprofiel

Leo F.J. Broekman, MBA, MHA. Geboren in 1963 en sinds 1986 werkzaam als adviseur, manager of bestuurder. Gespecialiseerd ziekenhuis bedrijfskundige. Werkend in de rol van adviseur, programmamanager of interim manager. In opdracht van het hoogste management. Vaak werkend aan organisatie brede vraagstukken. Focus op het realiseren van verandering waarin hardere en zachtere factoren van ontwikkeling aan bod komen, al naar gelang de context waarin de ontwikkeling tot stand moet komen. Sterk participatief en verbinding leggend, steeds in functie van de doelen die binnen de tijdshorizon moeten worden gerealiseerd.

In de afgelopen jaren gewerkt in verschillende toonaangevende ziekenhuizen, revalidatiecentrum, verslavingszorg, GGZ en jeugdzorg. Sterk primair proces gericht.

Profiel van Leo Broekman, MBA, MHA

Hij is geboren in 1963 te Persingen. Na zijn studie bedrijfseconomie (HEAO) is Leo in 1986 als junior consultant bij Berenschot gaan werken. Eind 2006 is hij daar vertrokken om zich volledig op de zorgsector te kunnen concentreren. Gedurende die 20 jaar bij Berenschot heeft hij kennis vergaard op het gebied van bedrijfskunde (MBA), strategisch management in de zorg (MHA – cum laude), samenwerking tussen en ontwikkeling van mensen (Management van irrationele en disfunctionele processen) en heeft hij een ruim repertoire aan adviesvaardigheden en projectmanagement ontwikkeld. Leo heeft gewerkt in de vakgebieden Procesmanagement & Arbeidsproductiviteit, bedrijfsvoering in de openbare sector, strategievorming en tot slot hoofdzakelijk in verandermanagement. Steeds in het publiek private domein met een sterke focus op het primaire proces. Tevens heeft hij leiding gegeven aan professionals en eindverantwoordelijkheid gedragen voor enkele dochterondernemingen van Berenschot. Hij was ruime tijd toezichthouder bij een instelling voor verslavingszorg.

‘Hij weet verbinding te maken tussen Raad van Bestuur en werkvloer, bereikt resultaat, is plezierig in het contact, brengt verbindingen tot stand, is zowel gesprekspartner van managers als van medici, heeft overzicht, toont zich gecommitteerd’.
[ drs. H. Feenstra, voorzitter Raad van Bestuur Martini Ziekenhuis ]

Sinds 2004 is zijn professionele focus gericht op de zorgsector. Hij is hoofdzakelijk actief in ziekenhuizen en GGZ instellingen, in opdracht van de Raad van Bestuur en/of het Bestuur van de medische staf of de leiding van een maatschap. De focus ligt op het vergroten van resultaatgerichtheid, professionaliteit en het vergroten van betrokkenheid en trots. In de afgelopen jaren heeft hij zich ontwikkeld tot een resultaatgerichte partner van medische professionals, verpleegkundigen, management en bestuur. Door de switch die hij heeft gemaakt van het grote management adviesbureau naar het zelfstandig adviseurschap, is de toegankelijkheid voor de medische professionals toegenomen. Waarbij hij ontdekte dat hun perspectief op de vraagstukken van maatschap en ziekenhuis fors kunnen afwijken van het perspectief van het management en de Raad van Bestuur. Met die notie werkt hij nog iedere dag. Hij heeft gewerkt in algemene ziekenhuizen, opleidingsziekenhuizen en academische ziekenhuizen.

  • ontmoeten
  • ontdekken
  • ontwikkelen