aanhalingstekens

Aanpak

Ontdekken hoe het zit

Feiten vormen een cruciale basis voor beoordeling en meningsvorming. Het is van belang de feiten te kennen en deze te delen met diegenen die het probleem ervaren. Afhankelijk waar je – soms letterlijk – in de organisatie zit, kan de perceptie van de vraagstelling een andere zijn. Een grondige analyse, een gedeelde interpretatie over wat er aan de hand is. Het is de basis om samen aan de slag te gaan in een ontwikkeling.

Ontdekken wie het probleem heeft of er problemen mee heeft

Problemen en vraagstellingen zijn nimmer anoniem. Iemand ervaart een situatie als ongewenst. Wat is de achtergrond hiervan, wat is het effect en wat moet er opgelost zijn als het probleem is aangepakt? Aansluiten bij de probleemhouder om vanuit die vertrekpositie te werken aan beantwoording van de vraag en een ontwikkeling in gang te zetten. Het ontdekken van het probleem in de grote context – het systeem – blijkt vaak fundamenteel om echte doorbraken te bereiken.

Talent spotten en samen optrekken in de ontwikkeling

Organisaties en mensen kunnen meer dan ze soms zelf denken of van overtuigd zijn. Het aanbrengen van een ander perspectief, net even die extra ondersteuning bieden, even met elkaar optrekken. Het vormen cruciale elementen om een ontwikkeling op gang te brengen en te borgen. Het is essentieel op zoek te gaan naar deze talenten en ze in positie te brengen om de nieuwe ontwikkeling mede te dragen. Daarmee wordt de ontwikkeling meer van hen dan van mij. Vanuit deze basis verbind ik mij met mens en organisatie.

Degelijk, met respect en duidelijk

Een grondige analyse wat de organisatie doet, waar de maatschappelijke bijdrage zit, hoe de klant dit waardeert en hoe de dienstverlening in het primaire proces tot stand komt. Het zijn voor mij essentiële aspecten om een organisatie te begrijpen en een oordeel te kunnen hebben over de aangekaarte vraagstelling en onderliggende problematiek. Met respect voor de organisatie en voor personen, maak ik ook ‘moeilijk liggende onderwerpen’ bespreekbaar en schroom niet om te zeggen hoe ik er naar kijk. Maar ben me tegelijkertijd ook bewust van mijn rol en positie.

  • ontmoeten
  • ontdekken
  • ontwikkelen